Audyty nieruchomości

Audyty
nieruchomości

Świadczymy usługi doradcze dla klientów, którzy chcą nieruchomość nabyć, wydzierżawić, nająć lub uzyskać na niej zabezpieczenie swoich roszczeń.
W pierwszej kolejności ustalamy wszechstronnie ryzyka związane z daną nieruchomością. Oceniamy zagrożenia w obszarze podatków, zagospodarowania przestrzennego, wzruszalności prawa własności po stronie sprzedającej, istnienia ograniczonych praw rzeczowych oraz istnienia praw osób trzecich. Z audytu sporządzamy pisemny raport. Bazując na ustaleniach analizy negocjujemy w imieniu klienta cenę oraz warunki transakcji. Konstruujemy założenia tak, aby uzyskać maksymalne zabezpieczenie interesów klienta w tym także w zakresie obciążeń podatkowych.


Copyright © BrightSpot 2019.
All Rights Reserved.

biuro:
ul. Zwierzyniecka 17/3
31-103 Kraków
e-mail:

info@brightspot.pl

mobile:
+48 12 311 04 42