Emisja papierów wartościowych

Emisja papierów
wartościowych

Ustalamy potrzeby klienta w zakresie rozmiaru i charakteru finansowania a następnie konstruujemy i realizujemy proces emisyjny.
Obsługujemy procesy emisji akcji, obligacji oraz weksli inwestycyjnych. Zgodnie z życzeniem klienta ustanawiamy zabezpieczenia realizacji zobowiązań z papierów wartościowych takie jak hipoteki, zastawy rejestrowe, oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, umowy o dostęp do rachunku bankowego czy przelew wierzytelności.
W razie potrzeby pełnimy funkcję depozytu papierów wartościowych lub administratora zabezpieczeń.
Wspieramy w realizacji obowiązków rejestracyjnych po stronie emitenta takich jak zgłoszenia w KDPW czy KRS.
Nasi specjaliści posiadają certyfikaty autoryzowanych doradców rynku New Connect lub licencje doradcy inwestycyjnego.


Copyright © BrightSpot 2019.
All Rights Reserved.

biuro:
ul. Zwierzyniecka 17/3
31-103 Kraków
e-mail:

info@brightspot.pl

mobile:
+48 12 311 04 42