Inne strategiczne usługi prawne

Inne strategiczne
usługi prawne

Realizujemy zadania z zakresu ochrony danych osobowych – tworzymy dokumentację ochrony danych, realizujemy wdrożenia systemów ochrony danych, świadczymy usługi zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych, doradzamy w przedmiocie ochrony danych w przypadku wystąpienia incydentów.
Świadczymy usługi monitoringu stanu prawnego dla branż. Przeprowadzamy analizy oddziaływania potencjalnych zmian prawa na biznes.
Doradzamy wspólnikom w konfliktach korporacyjnych negocjując optymalne Konflikty korporacyjne – strategie wyjścia z biznesu.
Tworzymy wewnętrzne procedury, regulaminy, dokumenty zgodnościowe (compliance).


Copyright © BrightSpot 2019.
All Rights Reserved.

biuro:
ul. Zwierzyniecka 17/3
31-103 Kraków
e-mail:

info@brightspot.pl

mobile:
+48 12 311 04 42