Obsługa procesu sprzedaży firm

Obsługa procesu sprzedaży firm

Sprzedaż przedsiębiorstwa to moment, który weryfikuje dotychczasowe osiągniecia założycieli, wspólników i menedżerów. Transakcja przeprowadzona zgodnie z regułami sztuki pozwali ukoronować ich wysiłek. Sprzedaż obarczona błędami, źle skonstruowana, niezabezpieczona może zniweczyć dokonania i otworzyć pole do wieloletnich konfliktów.
Różnie wyglądają usługi na rzecz strony kupującej i strony sprzedającej. W każdej transakcji zawsze jesteśmy po jednej stronie ale mamy doświadczenia zarówno o charakterze sell jak i buy side.
Wykonujemy analizę stanu przedsiębiorstwa lub spółki (due diligence) w zakresie aspektów prawnych, podatkowych i rachunkowych. Wykonujemy specjalistyczne audyty także w obszarze nieruchomości, sieci telekomunikacyjnych, wydawnictw, firm wydobywczych oraz wszystkich tych, które podlegają pod szczególne reżimy regulacyjne.
Doradzamy jak skonstruować transakcję aby była ona dla klienta bezpieczna, optymalna podatkowo i kosztowo, niewzruszalna. Negocjujemy ceny, warunki transakcji oraz korporacyjny układ sił (quora, większości głosów, uprawnienia osobiste) Sporządzamy dokumentację transakcyjną – umowy, zabezpieczenia, wpisy do ksiąg wieczystych, rejestru zastawów oraz krs. Uzyskujemy zezwolenia na transakcję UOKIK, Komisji Europejskiej i innych organów regulacyjnych.


Copyright © BrightSpot 2019.
All Rights Reserved.

biuro:
ul. Zwierzyniecka 17/3
31-103 Kraków
e-mail:

info@brightspot.pl

mobile:
+48 12 311 04 42