Optymalizacje, planowanie i postępowania podatkowe

Optymalizacje, planowanie
i postępowania podatkowe
Tworzymy rozwiązania z wykorzystaniem podmiotów krajowych i zagranicznych, spółek osobowych, kapitałowych oraz funduszy inwestycyjnych.
Specjalizujemy się w racjonalizacji obciążeń w obszarze podatków dochodowych, podatku od wartości dodanej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kosztów zabezpieczenia społecznego.
Stosowane przez nas rozwiązania są zweryfikowane pod względem legalności oraz praktyki organów administracji publicznej.
Z sukcesami reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach zarówno przed organami skarbowymi, zakładem ubezpieczenia społecznego jak i sądami.


Copyright © BrightSpot 2019.
All Rights Reserved.

biuro:
ul. Zwierzyniecka 17/3
31-103 Kraków
e-mail:

info@brightspot.pl

mobile:
+48 12 311 04 42