Postępowania regulacyjne i dotacyjne

Postępowania
regulacyjne i dotacyjne

Specjalizujemy się w postępowaniach przed krajowymi urzędami regulacyjnymi. Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach o wydanie koncesji, zezwoleń, licencji, w postępowaniach kontrolnych, karnych i sprawdzających.
Skutecznie występowaliśmy o udzielenie koncesji na wydobycie, koncesji na prowadzenie sieci telekomunikacyjnych.
Jesteśmy ekspertami w postępowaniach związanych z udzieleniem dotacji. Reprezentujemy firmy w postępowaniach o zwrot oraz ograniczenie dotacji w tym także postępowaniach karnych skierowanych bezpośrednio do przedsiębiorców lub członków zarządu.


Copyright © BrightSpot 2019.
All Rights Reserved.

biuro:
ul. Zwierzyniecka 17/3
31-103 Kraków
e-mail:

info@brightspot.pl

mobile:
+48 12 311 04 42