Specjalistyczne opinie prawne

Specjalistyczne
opinie prawne

Opinia prawna może być podstawą wybrania określonego modelu biznesowego, kształtu transakcji na potrzeby podatkowe, strategii działania w konfliktach korporacyjnych czy postępowaniach sądowych.
Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w rozstrzyganiu problemów z zakresu podatków, nowych technologii, prawa autorskiego, prawa telekomunikacyjnego, prawa geologicznego i górniczego i innych.
Przykładowe problemy, które rozwiązywaliśmy w drodze opinii: – dopuszczenie pojazdów typu Segway do ruchu po drogach publicznych; – rozliczenie podatku dochodowego przy umorzeniu udziałów objętych w drodze wymiany udziałów; – dopuszczalność prowadzenia na gruncie polskiego prawa kantoru krypto walut online; – obowiązki administracji publicznej związane z prowadzeniem ogólnie dostępnych rejestrów na gruncie RODO; – możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z prowadzonym przedsiębiorstwem przez nabywcę tego przedsiębiorstwa.


Copyright © BrightSpot 2019.
All Rights Reserved.

biuro:
ul. Zwierzyniecka 17/3
31-103 Kraków
e-mail:

info@brightspot.pl

mobile:
+48 12 311 04 42