Kodeks RODO dla fotografów

18.04.2019 Miło jest nam poinformować, że kodeks RODO dla fotografów autorstwa naszych specjalistów został złożony do konsultacji społecznych. Następnym krokiem będzie złożenie tego dokumentu do akceptacji przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przy pomyślnych wiatrach, kodeks zostanie zaakceptowany i stanie się powszechnie stosowaną regulacją w obszarze ochrony danych osobowych w fotografii. Więcej o kodeksie można przeczytać tutaj:

https://rododlafotografa.pl/konsultacje-spoleczne-kodeksu-rodo-dla-fotografow/ 

What's your reaction?


Copyright © BrightSpot 2019.
All Rights Reserved.

biuro:
ul. Zwierzyniecka 17/3
31-103 Kraków
e-mail:

info@brightspot.pl

mobile:
+48 12 311 04 42